De Rijdende Popschool in Drenthe dankzij Kinderen Maken Muziek 

De Rijdende Popschool is al een aantal jaren actief in de provincie Groningen, waar muziekles wordt gegeven in dorpen. Onder de naam De Rijdende Popschool naar Drenthe! gaat De Rijdende Popschool nu ook in de provincie Drenthe aan de slag. De muziekschool ontvangt een bijdrage van € 50.000 over twee jaar in het kader van deelname aan het programma Kinderen Maken Muziek. Het Oranje Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie startten dit programma in 2011 op voorspraak van Koningin Máxima. Het heeft als doel kinderen in Nederland in groepsverband een muziekinstrument te leren spelen.

In de gemeente Midden Drenthe is samenwerking ontstaan tussen De Rijdende Popschool en scholenstichting Kits Primair, waar 11 basisscholen onder vallen. Het stimuleren van creatief talent valt binnen het talentontwikkelingsprogramma van de stichting. Er is een afwisselend aanbod aan educatie op creatief gebied zodat kinderen op school hun talenten kunnen ontdekken. In dit kader gaat De Rijdende Popschool op structurele basis korte series van een aantal lessen aanbieden om kinderen op deze scholen kennis te laten maken met het maken van popmuziek in een bandje.

Voorwaarde van de stichting is dat de kinderen buiten school verder kunnen met het ontwikkelen van hun talent. Daarom is het doel van de Rijdende Popschool om de komende twee jaar 5 popscholen op te richten in Midden Drenthe, samen met de scholen, de dorpen en betrokken mensen zoals ouders en andere vrijwilligers. 

Kinderen Maken Muziek is een uniek samenwerkingsverband tussen het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met kennis, geld en contacten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Fonds. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Het Fonds wil een brug vormen tussen cultuur en de samenleving. 

Het Oranje Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie bieden naast een financiële bijdrage ook inhoudelijke ondersteuning en kennisuitwisseling. Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie, vertelt: “In het programma worden verbindingen gelegd tussen kunst en welzijn, professionals, amateurs en vrijwilligers, publiek en privaat geld. De geselecteerde projecten zijn dan ook van grote maatschappelijke waarde.” Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, vult aan: “Muziek blijkt een heel krachtig middel te zijn om groepen kinderen en vrijwilligers, maar ook allerlei betrokken organisaties samen te brengen. Met Kinderen Maken Muziek geven we daar het komende jaar weer een flinke impuls aan.” 

Foto: Oranje Fonds / Bart Homburg
Foto: Oranje Fonds / Bart Homburg