Steun de Rijdende Popschool

Met uw steun dragen we samen zorg voor talentontwikkeling en cultuur bij u in de buurt. Met de slogan ‘samen muziek maken in een leefbare provincie’ krijgen we veel mensen op de been, zijn veel vrijwilligers betrokken en er ontstaat een nieuwe muziekcultuur. Ook kinderen in gebieden waar culturele schaarste, aardbevingsproblematiek en armoede heerst krijgen de kans om samen te spelen in een band met leeftijdsgenootjes.
U kunt ons steunen door vrijwilliger te worden bij De Rijdende Popschool of door een financiële bijdrage te doen.

Voor iedereen en ook voor particulieren:
Uw bijdrage komt dan rechtstreeks ten goede aan het behouden van popscholen en de aanschaf van instrumenten zodat iedereen kan blijven deelnemen aan De Rijdende Popschool.

Doneer éénmalig
Als u een eenmalige schenking doet aan De Rijdende Popschool kunt u deze als aftrekpost opvoeren voor uw aangifte inkomstenbelasting voor dat kalenderjaar. De giften moet u voor de fiscus wel kunnen onderbouwen, bijvoorbeeld door bankafschriften of kwitanties.

Zelf overmaken? 
Vergeet niet te vermelden dat het om een schenking gaat:
NL78TRIO0198395159 t.n.v. Stichting Deinum

Doneer Structureel
Als u ons structureel wilt steunen dan kunt u dit doen middels een automatische overboeking. De frequentie en het bedrag bepaalt u natuurlijk zelf. Als u ons structureel wilt steunen, maar niet weet hoe u dit met uw bank kan regelen, neem dan contact met ons op. De Rijdende Popschool kan u voorzien van een incassomachtiging.

Als u uw gift vastlegt in een overeenkomst voor 5 jaar of langer, dan is deze volledig aftrekbaar. U kunt ervoor kiezen uw fiscale voordeel als extra steun ook aan De Rijdende Popschool te schenken:
NL78TRIO0198395159 t.n.v. De Rijdende Popschool Foundation

Erfstelling of legaat
Indien u na uw overlijden (een gedeelte van) uw nalatenschap ten gunste van De Rijdende Popschool wilt laten komen, kunt u hiervoor bij een notaris een beschikking laten opnemen in uw testament. Maakt u een legaat, dan laat u een specifiek bedrag of goed aan De Rijdende Popschool na. Bij een erfstelling benoemt u De Rijdende Popschool tot erfgenaam voor een bepaald gedeelte of het geheel van uw nalatenschap.

Voor bedrijven
Uw bedrijfsnaam op een auto
Reclame van uw bedrijf op een auto van De Rijdende Popschool

Al vanaf €100,- per jaar kan de naam van uw bedrijf gezet worden op een auto van De Rijdende Popschool die in de buurt van uw bedrijf rondrijdt. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Zakelijke giften
Een gift aan De Rijdende Popschool kan fiscaal aftrekbaar zijn.

​Met een donatie aan De Rijdende Popschool laat je als bedrijf zien dat je maatschappelijk betrokken bent. Het is daarbij goed om te weten dat de giften fiscaal aftrekbaar zijn als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Je kunt een gift geheel aftrekken als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan je bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer je in het betreffende jaar een fiscaal verlies lijdt (het verlies wordt dan vergroot).

Niet-zakelijke giften
Een niet-zakelijke gift is een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit alleen is ter promotie van de goede naam van je organisatie. Bij deze niet-zakelijke giften gelden verschillende voorwaarden voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen en ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen.

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen
Als bedrijf doneren is fiscaal aantrekkelijk. Vanaf 1 januari 2012 is de niet-aftrekbare drempel van € 227 vervallen. Elke gift is daarmee aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak of vof)
De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek hangt af van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de maximering die voor jou geldt. Het inkomen van je fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Doe je 5 jaar of langer een gift? Dan kan deze soms in aanmerking komen voor volledige aftrek. Voor informatie op maat kun je het beste contact opnemen met de belastingadviseur of accountant
van je bedrijf.