Partners en subsidienten

Op weg naar duurzame verbetering

De Rijdende Popschool wil intern én extern vernieuwen, op weg naar duurzame verbetering.

Samen met het team wordt onderzocht waar de krachten en zwaktes van het team liggen, hoe de krachten versterkt kunnen worden, en de zwaktes ondervangen. Hierdoor leggen we de basis om te voldoen aan de groeiende vraag uit het werkveld. Naast de reguliere werkzaamheden wordt gekeken waar nieuwe kansen liggen in het veranderende werkveld. Huidige diensten kunnen in een nieuwe context worden ingezet, en nieuwe activiteiten kunnen voldoen aan huidige en toekomstige kansen. Met externe begeleiding op organisatorisch en zakelijk vlak en ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling worden deze twee hoekstenen gelegd, om een fundament te bieden waar de Rijdende Popschool mee de toekomst in kan!

Ons netwerk aan partners en subsidiënten zijn de fundering voor het realiseren van dit initiatief. Uit de grond van ons hart: bedankt!

Partners en Subsidiënten

Gemeenten

Fondsen