Spelregels Popscholen in de dorpen

Algemene voorwaarden

Spelregels Popscholen in de dorpen bij deelname aan De Rijdende Popschool

Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst tussen De Rijdende Popschool en een leerling of de verantwoordelijke contactpersoon van een leerling.

 • Door deelname aan de lessen van De Rijdende Popschool gaat een leerling of contactpersoon van de leerling akkoord met deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring.
 • Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde openbaar en in zien via de website van De Rijdende Popschool: www.derijdendepopschool.nl.

 Over de lessen

 • Leerlingen spelen mogelijk niet altijd de hele les op het instrument van hun voorkeur.
 • Leerlingen mogen kiezen uit de volgende instrumenten: drums, (bas-)gitaar, keyboard en zang.
 • De mogelijkheid bestaat dat er tijdens een cyclus lessen nieuwe leerlingen deelnemen om kennis te maken met De Rijdende Popschool.
 • De bandindeling kan in overleg te allen tijde veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe inschrijvingen.
 • De lessen mogen één keer per cyclus door een stagiaire worden gegeven, mocht de reguliere bandcoach om een (acceptabele) reden niet beschikbaar zijn.

Gebruik beeldmateriaal

Foto’s, video en ander audio- of beeldmateriaal met leerlingen erop kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Hieronder vallen onder meer de website, uitingen in de pers en sociale media. Als hier bezwaar tegen is kan dit schriftelijk (via e-mail) gemeld worden aan De Rijdende Popschool.

Uitvallen van lessen

 • De Rijdende Popschool kan tot maximaal 4 uur voor aanvang de les afzeggen via e-mail.
 • Door overmacht (ziekte, weersomstandigheden, autopech of andere onvoorziene omstandigheden) mag 20% van de lessen uitvallen.

Schoolvakanties

 • De Rijdende Popschool maakt een planning voor de lessen die gegeven worden op basis van de schoolvakanties zoals die vermeld worden op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties. De Rijdende Popschool houdt bij het maken van de planning in principe geen rekening met marge- en vakantiedagen van individuele scholen.

In- en uitschrijven, factureren

 • Elke leerling dient zich aan te melden door middel van het formulier op de website.
 • Een leerling kan vrijblijvend ter kennismaking twee lessen meedoen. Als de leerling na de tweede les aangeeft toch niet mee te willen doen, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Dit geldt alleen voor de eerste twee lessen van de eerste cyclus die de leerling volgt.
 • De Rijdende Popschool stuurt na de tweede les een factuur voor het lesgeld van de hele cyclus, inclusief de eerste twee lessen.
 • Het lesgeld wordt voor de hele cyclus betaald, ook als de leerling voortijdig besluit te stoppen met het volgen van de lessen.
 • Uitschrijven kan altijd, maar gaat in na afloop van de lopende cyclus.
 • De kinderen zijn welkom om mee te doen aan een nieuwe cyclus wanneer de betaling van de vorige cyclus in zijn geheel door ons is ontvangen.
 • Als de leerling door langdurige ziekte niet aanwezig kan zijn, kan per mail gevraagd worden om teruggave van het lesgeld.

Tenslotte

Indien zich gevallen voordoen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zullen betrokkenen in redelijkheid en billijkheid met elkaar tot een passende oplossing komen.