De Rijdende Popschool bestaat 10 jaar!!

In 2022 bestaat De Rijdende Popschool 10 jaar!! Op vrijdag 25 mei 2012 gingen wij voor het eerst op pad, met een auto volgeladen met instrumenten, om in Slochteren een kennismakingsles te doen. Er kwamen meer dan 25 kinderen op af en een week later startte Popschool Slochteren met maar liefst 5 bandjes. Nu, bijna 10 jaar verder, zijn we in 57 dorpen in Groningen en Drenthe actief geweest met popscholen, hebben we met meer dan 8000 leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs samen muziek gemaakt, en zijn we met DeClick de mogelijkheden voor jongeren om samen (pop-)cultuur te maken aan het vergroten. Dit hadden we natuurlijk niet kunnen doen zonder al die fantastische mensen, sponsoren en subsidiënten die ons daarbij hebben gesteund en in het bijzonder alle vrijwilligers die ons hebben geholpen.


Op 18 juni gaan we ons jubileum vieren in Martiniplaza met een nieuwe editie van Het Rijdende Popschool Festival. Daar moeten we nog wel wat voor doen en we hopen daarom dat iedereen die ons een warm hart toedraagt ons daarbij gaat helpen. Want ook na 10 jaar blijft het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken van cultuureducatie en talentontwikkeling in de popcultuur belangrijk.


Maar voor nu wil ik iedereen een mooi en  gezond 2022 wensen vol met kunst en cultuur.


Niels Steenstra