Laat jongeren samen muziek maken en ze vertonen vaak heel ander gedrag dan ze normaal laten zien. In de workshops die we geven koppelen we het sociale en creatieve aspect van muziek maken aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemers. Door naar een duidelijk omschreven eindproduct toe te werken geven we de jongeren een gemeenschappelijk doel dat veel energie losmaakt, en vooral heel veel plezier oplevert in het werkproces. Als niet iedereen zich inzet in een band is dat meteen hoorbaar. Als er geen teksten zijn voor de nummers komt de band niet verder en kunnen er geen opnames gemaakt worden, of kan de eindpresentatie niet doorgaan.

In overleg met de opdrachtgever kunnen we op maat een programma samenstellen die past bij de de doelgroep en dat binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden .