Donaties en Giften


Donaties en Giften
Met uw steun dragen we samen zorg voor talentontwikkeling en cultuur bij u in de buurt. Met de slogan ‘samen muziek maken in een leefbare provincie’ krijgen we veel mensen op de been, zijn veel vrijwilligers betrokken en ontstaat er een nieuwe muziekcultuur. Ook kinderen in gebieden waar culturele schaarste, aardbevingsproblematiek en armoede een rol speelt krijgen de kans om samen te spelen in een band met leeftijdsgenootjes.

Uw bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan het behouden van popscholen en de aanschaf van instrumenten zodat iedereen kan blijven deelnemen aan De Rijdende Popschool.

Doneer éénmalig:

Zelf overmaken? Vergeet niet te vermelden dat het om een schenking gaat:
NL78TRIO0198395159 t.n.v. De Rijdende Popschool Foundation

Doneer Structureel
Als u ons structureel wilt steunen dan kunt u dit doen middels een automatische overboeking. De frequentie en het bedrag bepaalt u natuurlijk zelf. Als u ons structureel wilt steunen, maar niet weet hoe u dit met uw bank kan regelen, neem dan contact met ons op. De Rijdende Popschool kan u voorzien van een incassomachtiging.

NL78TRIO0198395159 t.n.v. De Rijdende Popschool Foundation

Erfstelling of legaat
Indien u na uw overlijden (een gedeelte van) uw nalatenschap ten gunste van De Rijdende Popschool wilt laten komen, kunt u hiervoor bij een notaris een beschikking laten opnemen in uw testament. Maakt u een legaat, dan laat u een specifiek bedrag of goed aan De Rijdende Popschool na. Bij een erfstelling benoemt u De Rijdende Popschool tot erfgenaam voor een bepaald gedeelte of het geheel van uw nalatenschap.

Fiscale voordelen Particulieren
Als u een eenmalige schenking doet aan De Rijdende Popschool kunt u deze als aftrekpost opvoeren voor uw aangifte inkomstenbelasting voor dat kalenderjaar. De giften moet u voor de fiscus wel kunnen onderbouwen, bijvoorbeeld door bankafschriften of kwitanties.

Als u De Rijdende Popschool voor een langere periode financieel wilt steunen kunt u een vaste jaarlijkse schenking overwegen voor een periode van minimaal 5 jaar. Mits deze schenking in een notariële akte is vastgelegd is deze schenking voor u altijd fiscaal aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting. Aan het opmaken van een akte bij de notaris zijn kosten verbonden.